MémOpéra
Salle Favart - Saison 1987 / 1988
Boris Godounov


1re lundi 11 avril 1988 à 19:30 distribution
2e mardi 12 avril 1988 à 19:30 distribution
3e mercredi 13 avril 1988 à 19:30 distribution
4e jeudi 14 avril 1988 à 19:30 distribution
5e vendredi 15 avril 1988 à 19:30 distribution
6e samedi 16 avril 1988 à 19:30 distribution
7e mardi 19 avril 1988 à 19:30 distribution
8e mercredi 20 avril 1988 à 19:30 distribution
9e jeudi 21 avril 1988 à 19:30 distribution