MémOpéra
Palais Garnier - Saison 2008 / 2009
Gat / Duato/ Preljocaj


1re mercredi 29 avril 2009 à 19:30 distribution
2e samedi 2 mai 2009 à 19:30 distribution
3e mardi 5 mai 2009 à 19:30 distribution
4e samedi 9 mai 2009 à 14:30 distribution
5e samedi 9 mai 2009 à 20:00 distribution
6e mercredi 13 mai 2009 à 19:30 distribution
7e samedi 16 mai 2009 à 14:30 distribution
8e samedi 16 mai 2009 à 20:00 distribution
9e dimanche 17 mai 2009 à 14:30 distribution