Gianni Mantovanini
Eclairagiste


Lumières
Opéra 2010 Gianni Schicchi Giacomo Puccini, Luca Ronconi
Opéra 2010 Suor Angelica Giacomo Puccini, Luca Ronconi
Opéra 2010 Tabarro (Il) Giacomo Puccini, Luca Ronconi