Alessandro Carletti
Eclairagiste


Lumières
Opéra 2016 Samson et Dalila Camille Saint-Saëns, Damiano Michieletto
Opéra 2018 Don Pasquale Gaetano Donizetti, Damiano Michieletto