Palais Garnier - Saison 1979 / 1980
Sylvia


1re vendredi 16 novembre 1979 à 19:30 distribution
2e lundi 19 novembre 1979 à 19:30 distribution
3e mardi 20 novembre 1979 à 19:30 distribution
4e jeudi 22 novembre 1979 à 19:30
5e vendredi 23 novembre 1979 à 19:30 distribution
6e samedi 24 novembre 1979 à 19:30 distribution
7e lundi 26 novembre 1979 à 19:30
8e mardi 27 novembre 1979 à 19:30 distribution
9e vendredi 30 novembre 1979 à 19:30 distribution
10e lundi 3 décembre 1979 à 19:30 distribution
11e mercredi 5 décembre 1979 à 19:30 distribution
12e jeudi 6 décembre 1979 à 19:30 distribution
13e samedi 8 décembre 1979 à 19:30 distribution
14e lundi 10 décembre 1979 à 19:30 distribution
15e mardi 11 décembre 1979 à 19:30 distribution
16e jeudi 13 décembre 1979 à 19:30 distribution
17e vendredi 14 décembre 1979 à 19:30
18e lundi 17 décembre 1979 à 19:30

Distribution du lundi 19 novembre 1979 (2e )
Sylvia
NanonThibon
Orion
PatriceBart
Amour
GeorgesPiletta
Aminta
MichaëlDenard
Diane
ElisabethPlatel