Tournées - Saison 2000 / 2001
Tournée Milan


1re mercredi 20 septembre 2000 à 20:00
2e jeudi 21 septembre 2000 à 20:00
3e vendredi 22 septembre 2000 à 20:00
4e samedi 23 septembre 2000 à 14:00
5e samedi 23 septembre 2000 à 20:00