Les déclairagistesChen Yi-Chung
Eclairagiste
Sumio Yoshi
Eclairagiste